X

Malarz, autor realizacji przestrzennych, prac site-specific, instalacji, obiektów, filmów. Urodził się w 1963 roku w Gdańsku. Do jego najbardziej znanych cyklów prac należą „Skoki do wody”, „Flowers & Stars”, „Faites vos jeux” oraz „Homemade Paintings”. Od 2000 roku obrazy zaczęły schodzić z płótna na ściany, dając początek wielkoformatowym muralom i realizacjom site-specific artysty. W twórczości Flicińskiego możemy wyodrębnić kilka powracających wątków, są nimi: relacja człowieka z naturą, percepcja czasu i otoczenia, dzieje ludzkości oraz historia sztuki, skupiona na okresach pierwszej awangardy oraz modernizmu. W swojej praktyce artysta łączy analityczną precyzję geometrycznej abstrakcji z afektywnym nacechowaniem, dotykając często pozornie błahych i niezauważalnych elementów otaczającej nas rzeczywistości. Poprzez zabiegi powtórzeń, budowania kompozycji za pomocą osi oraz linii odwołuje się do fenomenów zaczerpniętych z natury i pejzażu. Tworzone w ten sposób obrazy oraz realizacje pozostają w nieodłącznej relacji z miejscem ich powstawania. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie i Zawadzie k. Nałęczowa.