Another No Answer/Kolejny brak odpowiedzi
wall paintings and Józef Pankiewicz’s 4 oil landscapes from Sanary (1926-1927)

PANKIEWICZ AND AFTER… REALESE OF COLOUR/PANKIEWICZ I PO…UWOLNIENIE KOLORU
Muzeum Lubelskie
Lublin, Poland
curator: Anna Hałata, Marcin Lachowski
16.07-18.09.2016