Those Who Swagger Will End Up Humbled, and Those Who Humble Themselves Will End Up in the Gutter/
Ci, którzy się wywyższają, zostaną poniżeni, a ci, którzy się ponizają, updną do końca

Baltic Sea Culture Centre, Gdańsk
04.10-22.11.1994